Nyheter

Nu närmar sig försäljningsstarten av byggrätter

Nu närmar sig försäljningsstarten av byggrätter

Under hösten har vi gjort en sista bearbetning av strukturplanen för programområdet Solvallastaden. Vi är nu uppe i mellan 2 000 - 2 500 lägenheter i programområdet som delas in i två detaljplaneområden.

Försäljningsteamet är på plats och snart kan försäljningsarbetet av byggrätter starta. Många kände sig kallade när Stockholms Travsällskap i höstas sökte rådgivare för försäljningsarbetet av byggrätterna, där valet föll på Cushman & Wakefield.

De byggherrar som är intresserade av byggrätter i den första planområdesetappen kan kontakta Thomas Persson på mobilnummer 0705-331 568 eller Sara Vesterlund mobilnummer 0706-645 790 på Cushman & Wakefield.

- Det känns väldigt roligt att vi kan börja det nya året med att komma igång med försäljningsarbetet av byggrätter. Det första steget är taget i och med valet av Cushman & Wakefield och nästa steg är att färdigställa ett Informationsmemorandum som beskriver förutsättningarna för de kommande exploateringarna, säger Veronica Palmgren, beställarombud på Stockholms Travsällskap.

Samtidigt med detta pågår en dialog med Exploateringskontoret för att ta fram en utbyggnadsplan av allmän platsmark som även kostnadssätts.

 

 

 

 


 


Läs mer

Nu går startskottet för Solvallastaden!

Nu går startskottet för Solvallastaden!

Efter ett gediget planeringsarbete tillsammans med Stockholms stad tar nu ett av Stockholms största privata stadsutvecklingsprojekt ett rejält kliv framåt i förverkligandet av Solvallastaden - en helt ny stadsdel i anslutning till Solvalla arena.

- Under hösten låser vi en sista bearbetning av strukturplanen för programområdet - Solvallastaden. Vi är nu uppe i mellan 2000 - 2500 lägenheter i programområdet, som kommer att delas in i två detaljplaneområden, berättar Veronica Palmgren, beställarombud, Solvalla Utvecklings AB.

Markägarna Stockholms Travsällskap och Stockholms stad kommer att börja bjuda in byggherrar i slutet av året för att delta i detaljplaneringen av det första planområdet. Det området kommer att bestå av ca 13 kvarter varav en stor fristående skola samt en fristående förskola.

Stadsbyggnadsidén - ett liv i rörelse, har en självklar och stark förankring i platsen intill Solvalla arena och ger ett tydligt ramverk för stadsdelen men med flexibilitet i detaljplaneringen/utförandet.

Läs mer

Solvallastaden - en cykelstad

Solvallastaden - en cykelstad

Solvallastaden är ett nytt stadsutvecklingsprojekt i Bromma med Ett liv i rörelse som tydlig ledstjärna.

Stadsdelen – med uppåt 2000 nya bostäder – planeras i anslutning till Solvallaarenan med skogen och grönområden alldeles runt knuten. Vi vill skapa de allra bästa förutsättningar för människor att kunna vara aktiva i sin vardag och uppmuntra och aktivt stödja en beteendeförändring. Solvallastaden blir Stockholms första stadsdel som planeras utifrån gångtrafikanters och cyklisters behov i första hand och bilisters behov i andra hand.

Läs mer

Solvallastaden tar hjälp av allmänheten för att skapa framtidens stadsdel

Solvallastaden tar hjälp av allmänheten för att skapa framtidens stadsdel

Nu har ni chansen att vara med och skapa den nya stadsdelen Solvallastaden som ska få ca 2000 bostäder.

- Vi har en stark vision för stadsdelen – ett liv i rörelse. Med bostäder, multihallar, en utomhusarena och specialister samlade skapar vi möjligheter för både barn och vuxna att utöva sin sport på hemmaplan, säger Veronica Palmgren, beställarombud på Solvalla Utvecklings AB.

Läs mer

Attraktiva byggrätter snart ute på marknaden

Attraktiva byggrätter snart ute på marknaden

Solvallastaden blir en intressant investeringsmöjlighet med goda profilmöjligheter när byggrätterna kommer ut på marknaden. 

Läs mer

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.