Attraktiva byggrätter snart ute på marknaden

Solvallastaden blir en intressant investeringsmöjlighet med goda profilmöjligheter när byggrätterna kommer ut på marknaden. 

Projektet har en komplett utvecklad stadsbyggnadsidé för en modern, tät stadsdel med tydlig idrottsprofil - ett liv i rörelse. Totalt omfattar projektet ca 2000 lägenheter, förskolor, skolor och multisporthallar. Planarbete med den första planen förväntas starta under våren 2017.

Kontakta Veronica Palmgren, Beställarombud Solvalla Utvecklings AB för mer information om byggrätter.

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.