Solvallastaden - en cykelstad

Solvallastaden är ett nytt stadsutvecklingsprojekt i Bromma med Ett liv i rörelse som tydlig ledstjärna.

Stadsdelen – med uppåt 2000 nya bostäder – planeras i anslutning till Solvallaarenan med skogen och grönområden alldeles runt knuten. Vi vill skapa de allra bästa förutsättningar för människor att kunna vara aktiva i sin vardag och uppmuntra och aktivt stödja en beteendeförändring. Solvallastaden blir Stockholms första stadsdel som planeras utifrån gångtrafikanters och cyklisters behov i första hand och bilisters behov i andra hand.

– Vi har en tydlig idé för stadsdelen och människorna som ska bo här – nämligen att verka för ett aktivt liv. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt att välja cykel och kollektivtrafik framför bil, hyrbil och bilpool framför egen bil. Det kommer dock att finnas bilgarage i bostadskvarteren och två centrala garage för de som har egen bil, säger Veronica Palmgren, beställarombud på Solvalla Utvecklings AB.

Solvalla har funnits i hundra år och utvecklingen av den nya stadsdelen kommer att ha ett lika långsiktigt perspektiv. Mottot är en hållbar stadsutveckling runt hela arenan som är en tydlig identitetsskapare för stadsdelen.

– En hållbar stadsutveckling kräver att man löser utmaningar som till exempel dagvatten, bullerfrågor och infrastruktur. En hörnsten är att jobba med ekosystemtjänster redan tidigt i processen. Men vi vill lösa vissa knäckfrågor i samarbete med de som kommer att bo där, säger Veronica. För att få igång dialogen har vi byggt upp en intressentdatabas med alla de som visat intresse för projektet. Så småningom kommer vi att skicka ut enkäter men också samla intressenterna i fokusgrupper för att få svar på olika frågor.

– Vi vill involvera människor i utvecklingsarbetet och skapa en hållbar stadsdel för framtiden. Genom tidig dialog kan vi få in idéer och tankar redan i planeringsskedet. Det kan gälla allt från storleken på cykelgarage, förråd för sportutrustningar och tillgång till gym och träningshallar, avslutar Veronica

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.