Nu går startskottet för Solvallastaden!

Efter ett gediget planeringsarbete tillsammans med Stockholms stad tar nu ett av Stockholms största privata stadsutvecklingsprojekt ett rejält kliv framåt i förverkligandet av Solvallastaden - en helt ny stadsdel i anslutning till Solvalla arena.

- Under hösten låser vi en sista bearbetning av strukturplanen för programområdet - Solvallastaden. Vi är nu uppe i mellan 2000 - 2500 lägenheter i programområdet, som kommer att delas in i två detaljplaneområden, berättar Veronica Palmgren, beställarombud, Solvalla Utvecklings AB.

Markägarna Stockholms Travsällskap och Stockholms stad kommer att börja bjuda in byggherrar i slutet av året för att delta i detaljplaneringen av det första planområdet. Det området kommer att bestå av ca 13 kvarter varav en stor fristående skola samt en fristående förskola.

Stadsbyggnadsidén - ett liv i rörelse, har en självklar och stark förankring i platsen intill Solvalla arena och ger ett tydligt ramverk för stadsdelen men med flexibilitet i detaljplaneringen/utförandet.

Bakgrunden till projektet är att Stockholms Travsällskap (STS) äger mark kring Solvalla som idag till stora delar används till besöksparkering och området kan nyttjas bättre än vad det gör idag. Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämlig för fler bostäder, skolor, förskolor och verksamhetslokaler.

- Det blir många byggrätter som kommer ut på marknaden och vi kommer att bjuda in olika byggherrar som alla kommer ha möjligheter, att inom ramverket, vara med och skapa en attraktiv och modern stadsdel, säger Veronica Palmgren, beställarombud på Solvalla Utvecklings AB.

Travsällskapet avser att handla upp rådgivare för försäljningen av byggrätter under kvartal 3 2017 varvid byggherrar kommer att kontaktas under kvartal 4 i en strukturerad försäljning.

Beräknad byggstart är 2021

För mer information, välkommen att kontakta Veronica Palmgren, Beställarombud, Solvalla Utvecklings AB

veronica.palmgren@solvalla.travsport.se , Mobiltelefon: +46 70 554 25 54

 

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.