Nu närmar sig försäljningsstarten av byggrätter

Under hösten har vi gjort en sista bearbetning av strukturplanen för programområdet Solvallastaden. Vi är nu uppe i mellan 2 000 - 2 500 lägenheter i programområdet som delas in i två detaljplaneområden.

Försäljningsteamet är på plats och snart kan försäljningsarbetet av byggrätter starta. Många kände sig kallade när Stockholms Travsällskap i höstas sökte rådgivare för försäljningsarbetet av byggrätterna, där valet föll på Cushman & Wakefield.

De byggherrar som är intresserade av byggrätter i den första planområdesetappen kan kontakta Thomas Persson på mobilnummer 0705-331 568 eller Sara Vesterlund mobilnummer 0706-645 790 på Cushman & Wakefield.

- Det känns väldigt roligt att vi kan börja det nya året med att komma igång med försäljningsarbetet av byggrätter. Det första steget är taget i och med valet av Cushman & Wakefield och nästa steg är att färdigställa ett Informationsmemorandum som beskriver förutsättningarna för de kommande exploateringarna, säger Veronica Palmgren, beställarombud på Stockholms Travsällskap.

Samtidigt med detta pågår en dialog med Exploateringskontoret för att ta fram en utbyggnadsplan av allmän platsmark som även kostnadssätts.

 

 

 

 


 


SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.