Solvallastaden tar hjälp av allmänheten för att skapa framtidens stadsdel

Nu har ni chansen att vara med och skapa den nya stadsdelen Solvallastaden som ska få ca 2000 bostäder.

- Vi har en stark vision för stadsdelen – ett liv i rörelse. Med bostäder, multihallar, en utomhusarena och specialister samlade skapar vi möjligheter för både barn och vuxna att utöva sin sport på hemmaplan, säger Veronica Palmgren, beställarombud på Solvalla Utvecklings AB.

Nu öppnar vi för intresseanmälningar för bostadsrätter här på hemsidan, klicka på länken så kommer du dit.  Intresseanmälan

- Vi vill involvera människor i utvecklingsarbetet och skapa en socialt hållbar stadsdel för framtiden. Genom att öppna upp för intresseanmälningar i ett tidigt skede kan vi starta dialogen med intressenterna och få in idéer och tankar redan nu i planeringsskedet, fortsätter Veronica Palmgren.

Projektet har varit ute på programsamråd och man börjar med detaljplanearbetet under hösten. Byggstart för de första bostadshusen beräknas 2019/20.

 

 

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.