Press

solvallastadenmodell1150

Här kan du ladda ner bilder och dokument.


Veronica
Ladda ner hög upplöst (jpg)
Veronica Palmgren
Beställarombud, Solvalla Utvecklings AB

Ladda ner

02
Ladda ner hög upplöst (tiff)
Flygbild över området
Källa: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Ladda ner

03
Ladda ner hög upplöst (jpg)
Visionsillustration över det framtida arenatorget vid Solvalla.
Källa:Tengbom

Ladda ner

04
Ladda ner hög upplöst (jpg)
Fotomontage över programförslaget sett från öster med Annedal och Solvalla koloniområde i förgrunden.
Källa Fotomontage: Tengbom
Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Ladda ner

05
Ladda ner hög upplöst (eps)

Ladda ner

06
Ladda ner låg upplöst (jpg)

Ladda ner

07
Ladda ner hög upplöst (eps)

Ladda ner

08
Ladda ner låg upplöst (jpg)

Ladda ner

09
Ladda ner hög upplöst (eps)

Ladda ner

10
Ladda ner låg upplöst (jpg)

Ladda ner

11
Ladda ner hög upplöst (eps)

Ladda ner

12
Ladda ner låg upplöst (jpg)

Ladda ner

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.